Ykleniyor...

Anabilim Dallarına Göre Akademik Kadro

Termodinamik ABD Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Nadir İLTEN

Doç.Dr. Enver YALÇIN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Semin KAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Okan KON

Arş.Gör. İsmail CANER

Konstrüksiyon Ve İmalat ABD Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İrfan AY (Bölüm Başkanı-Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ali ORAL

Doç.Dr. Sare ÇELİK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç.Dr. Ergun ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gürol DEMİRBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ziya AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz GÜR

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan TOKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin TOKTAŞ

Arş.Gör. T.Kerem DEMİRCİOĞLU

Arş.Gör. Fatih BALIKOĞLU

Arş.Gör. Muhammet ÖZSOY

Arş.Gör. Türker TÜRKOĞLU

Mekanik ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Akın ATAŞ(Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İREN

Arş.Gör. Oğuzcan İNAL

Enerji ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen YAMAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul AKYOL

Arş.Gör. Onur YAŞAR

Makine Teorisi Ve Dinamiği ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Hüray CAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi İlker EREN

Arş.Gör. Veli Gökhan DEMİR