Ykleniyor...

Anabilim Dallarına Göre Akademik Kadro

Termodinamik ABD Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Bedri YÜKSEL (Bölüm Başkanı-Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Nadir İLTEN

Yrd.Doç.Dr. Kadir YAŞAR

Yrd.Doç.Dr. Semin KAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd.Doç.Dr. Enver YALÇIN

Yrd.Doç.Dr. Okan KON

Arş.Gör. İsmail CANER

Konstrüksiyon Ve İmalat ABD Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İrfan AY (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ali ORAL

Doç.Dr. Sare ÇELİK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd.Doç.Dr. M. Nedim GERGER

Yrd.Doç.Dr. Gürol DEMİRBAŞ

Yrd.Doç.Dr. Ergun ATEŞ

Yrd.Doç.Dr. Ziya AKSOY

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜR

Yrd.Doç.Dr. Gülcan TOKTAŞ

Yrd.Doç.Dr. Alaaddin TOKTAŞ

Arş.Gör. T.Kerem DEMİRCİOĞLU

Arş.Gör. Fatih BALIKOĞLU

Arş.Gör. Muhammet ÖZSOY

Mekanik ABD Öğretim Elemanları

Yrd.Doç.Dr. Akın ATAŞ(Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Mehmet İREN

Arş.Gör. Oğuzcan İNAL

Enerji ABD Öğretim Elemanları

Yrd.Doç.Dr. Gülşen YAMAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş.Gör.Dr. Tuğrul AKYOL

Makine Teorisi Ve Dinamiği ABD Öğretim Elemanları

Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Hüray CAN

Yrd.Doç.Dr. İlker EREN

Arş.Gör. Veli Gökhan DEMİR